Sarti Supplies

Výhradní dodavatel balicích strojů a zařízení na výrobu účinných farmaceutických látek (API) - Exclusive suppliers of packaging machines and of devices for the production of active pharmaceutical ingredients (API) - Rappresentanti in esclusiva di macchine per il packaging e di sistemi per la produzione di ingredienti farmaceutici attivi (API).


We supply:

Dodáváme:

Forniamo:


• Insacchettatrici ed imbustinatrici e sticks

• Machines for forming and filling sachets and sticks

• Balicí stroje do sáčků a sticků

• Blisteratrici, astucciatrici, incartonatrici e formatrici vassoi

• Blistering, cartoning, case packers and tray forming machines

• Blistrovací stroje, balicí stroje do krabiček a kartonových krabic a zařízení na formování plat

• Sistemi di processo per industria chimica e farmaceutica - specialmente macchinari per la produzione di ingredienti farmaceutici attivi(API)

• Processing systems for chemical and Pharmaceutical Industry - especially machinery for production of pharmaceutical active ingredients (API)

• Procesní systémy pro chemický a farmaceutický průmysl - zařízení na výrobu účinných farmaceutických látek (API)

• Dosatrici granuli e polveri

• Granes and powder dosers

• Dávkovače granulátů a sypkých hmot

• Riempitrici e chiuditrici per liquidi nel settore cosmetico e farmaceutico e polveri nel settore farmaceutico

• Filling and closing machines for liquids in the cosmetic and pharmaceutical sector and powders in the pharmaceutical sector

• Plnící a uzavírací stroje na kapaliny a práškové hmoty v kosmetickém a farmaceutickém sektoru

• Palletizzatori e magazzini automatici

• Palletizers and automatic warehouse

• Paletizátory a automatické sklady

• Avvolgitori pallets

• Pallets wrapping machines

• Stroje na ovinování palet fólií

• Varie macchine e tecnologie per i settori alimentare, cosmetico e farmaceutico, tra cui intubettatrici, emulsionatori , cellofanatrici e unitá di rillevazione

• Various machines and technologies for food, cosmetics, and pharmaceutical sectors, including tube fillers, emulsifier machines,,cellophane machines and detection units

• Zařízení a technologie pro potravinářský, kosmetický a farmaceutický sektor, stroje na plnění do tub, emulgátory, stroje na balení do celofánu, detekční jednotky

• Macchine e tecnologie per packaging primario: nel settore alimentare cosmetico e chimico-farmaceutico

• Machines and technologies for primary packaging in the food, cosmetics, and chemical-pharmaceutical sectors

• Stroje a technologie pro primární balení v potravinářství, kosmetice a chemicko-farmaceutickém sektoru

• Macchine e tecnologie per packaging secondario: nel settore alimentare cosmetico e chimico-farmaceutico

• Machines and technologies for secondary packaging in the food, cosmetics, and chemical-pharmaceutical sectors

• Stroje a technologie pro sekundární balení v potravinářství, kosmetice a chemicko-farmaceutickém sektoru

• Macchine di fine linea ed a sé stanti

• End of lines machines and standing alone ones

• Koncové části linek (paletizátory a ovíjecí stroje) a samostatně stojící stroje